HomeTwente 2023FNV: Gemeenten doen hun best, maar het blijft b...

FNV: Gemeenten doen hun best, maar het blijft bij pleisters plakken

FNV: Gemeenten doen hun best, maar het blijft bij pleisters plakken

Te veel kinderen in Nederland groeien op zonder goede kansen. Hierdoor lopen zij risico op sociale uitsluiting en een minder goede gezondheid, zegt de FNV. De vakbond roept de veertien gemeenten in de regio Twente op om kinderarmoede niet te bestrijden, maar juist te voorkomen. Hiervoor organiseren zij samen met twee partners de tweede Publieksacademie Kinderarmoede in Twente.

Kinderarmoede is een groot probleem in Twente: in elke schoolklas in de regio zitten gemiddeld twee à drie kinderen die in moeilijke omstandigheden opgroeien. In Enschede gaat het om 13 procent van de kinderen, terwijl Oldenzaal op het landelijk gemiddelde van 10 procent zit. Ook gaat het risico op armoede vaak van generatie tot generatie over. Vooral de eerste duizend dagen in het leven van een kind zijn daarom heel belangrijk voor zijn of haar toekomst, zegt de vakbond.

'Pleisters plakken'

FNV-regiobestuurder Hans Hupkes vindt het belangrijk om in te zetten op preventie in de bestrijding van kinderarmoede. "Gemeenten doen hun best, samen met allerlei organisaties," constateert hij, "maar het blijft bij pleisters plakken. Denk aan het gratis ontbijt op scholen dat het Rode Kruis verzorgt. Het is belangrijk dat elk kind ter wereld opgroeit in een gezin zonder stress door armoede en vervolgens een normaal leven voor zich heeft. Dat kan door anders te denken en middelen anders in te zetten. Daarvoor hoeven we niet op politici in Den Haag te wachten."

Juist de vakbond speelt hierin een grote rol, zegt Hupkes. "We houden ons bezig met werk en inkomen en met zorg en wonen, allemaal met perspectief op een ideaal leven. Wat we nu doen met armoedebestrijding is een van onze kernactiviteiten. We zijn er voor iedereen die inkomen nodig heeft: niet alleen voor personeel."

De vakbond neemt daarom ook zelf het initiatief: samen met de 'Alliantie Kinderarmoede' en 'Sterk uit Armoede', een emancipatiebeweging van ervaringsdeskundigen, organiseren zij komende woensdag (15 november) de tweede Publieksacademie Kinderarmoede Twente in Stadstheater De Bond in Oldenzaal.

Losse setting

De organisatoren laten in hun aankondiging weten dat het evenement in een losse setting zal plaatsvinden. Naast het eigenlijke thema van de avond geeft cabaretière Sophie van Hoytema een muzikaal optreden. Tijdens het evenement komen voornamelijk ervaringsdeskundigen aan het woord: ouders die getroffen zijn door armoede vertellen hoe het is om kinderen in sociaal moeilijke omstandigheden op te voeden.

Ook komt er aandacht voor mogelijke oplossingen voor dit maatschappelijke probleem. Hiervoor zijn onder andere wetenschappers, beleidsadviseurs en onderwijzers uitgenodigd. In een toespraak vertelt FNV-vicevoorzitter Kitty Jong namens de vakbond over mogelijke manieren om kinderarmoede efficiënt te bestrijden. Hierna neemt zij deel aan een forumdiscussie over het onderwerp.

Bron: RTV Oost

Wil je ook deelnemen aan de Publieksacademie Kinderarmoede in Twente op 15 nopvem,ver 2023? Aanmelden kan hier. Deelname is gratis. 

© 2024 Publieksacademie Kinderarmoede